Bush möter Bush med Will Ferrell. Mycket roligt och konstigt. Hade aldrig sett detta om inte för min vän Tjurn.

AJ on M.B. @ajennische