Andreas on Micro

Follow @ajennische on Micro.blog.

Det här är skrivet på en app som heter Drafts och som @Maique hyllar på Micro.Blog stup i kvarten. Den påminner om Anteckningar på IPhone men med några fler funktioner. Onödigt många om du frågar mig. Men att kunna skriva med markdown är bra.