Andreas on Micro

Follow @ajennische on Micro.blog.

För övrigt bjöd chefredaktören på skumraketer idag på jobbet.