Andreas on Micro

Follow @ajennische on Micro.blog.

Vilken roll ska journalistiken ha när allt mer av intäkterna vilar på annat?