Andreas on Micro

Follow @ajennische on Micro.blog.

Pusshållplatsen på Västerbron är borta. Nu har en dykt upp på Tantobron istället, mellan Tantogatan och Tantolunden. Stanna och låt läpparna göra sitt.