Andreas on Micro

Follow @ajennische on Micro.blog.

Den här Mogul lär vara ganska nöjd med att hens sedan länge borttagna målning är kvar i Pokemon Go, med kredd och allt.