Andreas on Micro

Follow @ajennische on Micro.blog.

Första dagen på jobbet på fem veckor.