Andreas på M.B.

Andreas på M.B.

Augustikvällar. Varmt och härligt så länge solen är uppe. Sedan skymning och pang, svinkallt.