Har begått podcast, eller kanske snarare microcast på grund av så kort. Lyssna gärna här. In english!

AJ on M.B. @ajennische